Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Ochrona zwierząt

Szanowni Państwo!

Dnia 20 kwietnia 2012r. wszedł w życie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2012”. Program wprowadzono uchwałą Nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dla Gminy Słubice na rok 2012".

Szanowni Państwo!

Dnia 20 kwietnia 2012r. wszedł w życie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2012”.  Program wprowadzono uchwałą Nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dla Gminy Słubice na rok 2012".

Program jest opublikowany w BIP Słubic pod adresem:
http://bip.slubice.pl/?a=4670

Program Został ogłoszony 5 kwietnia 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 858.
Odwołanie do pozycji dziennika: http://dzienniki.luw.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=858
 

Autor: Paweł Misztak | 20 czerwca 2012

Wróć Drukuj

facebook google plus one