Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Standardy funkcjonowania

Za funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.
 

Celem Ministerstwa oraz jednostek publicznych zaangażowanych w realizację projektu pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest zapewnienie najwyższej jakości pracy konsultantów, w związku z czym przyjęto wspólne standardy udzielania informacji.
 

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI:
- Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej w punkcie
- Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej
- Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne
- Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania
- Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
- Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.


PROJEKT „SYSTEM INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013”
Punkty Informacyjne województwa lubuskiego utworzone zostały w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:
- Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
- Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach,
- Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ(dla inwestorów zagranicznych,.
- 16 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym
w każdym województwie oprócz województwa lubuskiego i śląskiego.
- 90 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach.

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.
Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział Koordynacji Informacji Departamentu Informacji, Promocji i Szkoleń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego .

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres: monitoringpunktow@mrr.gov.pl


Finansowanie
Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013„ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.
 

Drukuj

facebook google plus one