Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Sektor 3 Słubice? To jest dopiero pomoc!

Gmina Słubice w ramach zadania zleconego finansuje prowadzenie punktu doradczo-konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych – Sektora 3 Słubice. Jest on prowadzony przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum.

W ramach działania Sektora 3, organizacje pozarządowe mogą skorzystać z:

- doradztwa specjalistów w dziedzinie m.in. księgowości, pozyskiwania środków, realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, budowania wizerunku i promocji, organizacji pracy, wolontariatu itp.

- pomocy w wyszukiwaniu źródeł finansowania i pisania projektów

- prowadzenia szkoleń o warsztatowym charakterze związanych z codziennym funkcjonowaniem organizacji, m.in. z wykorzystaniem komputerów i programów użytecznych np. w zdalnej organizacji pracy

- bezpłatnego udostępniania sali wyposażonej w 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i kolorową drukarkę

- bezpłatnego wypożyczania sprzętu takiego jak rzutnik, ekran

- bezpłatnego użyczania sali szkoleniowej (np. do prowadzenia zebrań, spotkań)

Bieżące informacje na temat działalności Sektora 3 Słubice znaleźć można na stronie: http://sektor3.slubice.pl/ lub na Facebooku: https://www.facebook.com/Sektor3Slubice

Kontakt: Sektor 3 Słubice – Inkubator NGO Budynek biblioteki Collegium Polonicum, I piętro ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice tel. (+48) 884 309 488 e-mail: sektor3@fundacjacp.org

Autor: Beata Bielecka | 5 września 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one