Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów sołectw gminy Słubice

Szanowni Państwo!

W ślad za zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustaw samorządowych wprowadzających m.in. wydłużenie kadencji organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat niezbędne jest dokonanie zmian w statutach jednostek pomocniczych gminy – sołectwach naszej gminy. Poza zmianą dotyczącą wydłużenia kadencji organów sołectwa analogicznie do kadencji organów samorządowych zaproponowano m.in. zmiany będące następstwem interpretacji przepisów coraz liczniej ukazujących się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym.

Zarówno wprowadzenie jak i zmiana statutu sołectwa wymaga zasięgnięcia opinii mieszkańców w sposób przewidziany w obowiązujących w gminie przepisach, wobec powyższego Burmistrz Słubic w oparciu o uchwałę nr III/21/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.
Konsultacje te potrwają od dnia 12 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. i odbędą się w następujących formach:
1)    umożliwienia radnym i sołtysom zgłoszenia wniosków i opinii do prezentowanego projektu statutu podczas spotkania;
2)    badania opinii mieszkańców za pośrednictwem formularzy udostępnionych w świetlicach wiejskich;
3)    badania opinii mieszkańców za pośrednictwem formularzy udostępnionych poniżej

Wypełniony formularz  należy złożyć do 11 stycznia 2019 r.
•    drogą elektroniczną na adres: barbara.banaskiewicz@slubice.pl
•    w Urzędzie Miejskim w Słubicach w godzinach urzędowania,
•    w świetlicy wiejskiej  w godzinach jej otwarcia,
•    pocztą na adres - Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, Wydział Administracyjny

 

Autor: Paweł Misztak | 11 grudnia 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one