Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Eksperci podpowiedzą jak zdobyć unijne wsparcie

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zaprasza na szkolenie informacyjne „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. w godzinach 11:00-13:00, w Urzędzie Miejskim w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostaną przekazane informacje w zakresie finansowania spotkań młodzieży w ramach PNWM. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza online, który znajduje się na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPkJxfbsOsN2y6o4_Wlb_41BF2nnRpHGjmfEQqJZpuo_g0lw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Autor: Beata Bielecka | 15 kwietnia 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one