Przebudowa drogi Nr 103017F ul. Krótkiej od skrzyżowania z ulicą Krzywoustego do Skrzyżowania z ul. Narutowicza w Słubicach.

Projekt finansowany z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Głównym celem współfinansowanego projektu, jaki zamierza zrealizować Gmina, jest przebudowa kluczowego skrzyżowania odcinków dróg gminnych. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu, a także bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zadanie to pozwoli ponadto stworzyć bezpieczne i sprawne powiązanie dróg gminnych z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Skrzyżowanie zlokalizowane jest we wschodniej części miasta łączącej centrum miasta z drogą wojewódzką i krajową. Natężenie ruchu drogowego jest niezmiernie wysokie co też prowadzi do permanentnych korków i kolizji drogowych.
 

Realizacja projektu zwiększy płynność ruchu w kierunku centralnych ośrodków wojewódzkich ( Gorzów Wlkp, Zielona Góra), krajowych ( Poznań, Wrocław), międzynarodowych ( Berlin poprzez przejście granicznego w Świecku ). Zakładane przedsięwzięcie połączy ruch lokalny z planowaną budową odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl – Świecko oraz z planowaną budową obwodnicy Słubic w ciągu drogi krajowej Nr 29.

 

Zakładane efekty rzeczowe wynikające z bezpośredniego przebudowania skrzyżowania to:
- instalacja sygnalizacji świetlnej która poprawia bezpieczeństwo zarówno osób prowadzących pojazdy jak również pieszych,
- poprawa widoczności poprzez wyprostowanie osi jezdni między ulicą Krótka a Narutowicza,
- zachowanie bezpiecznego toru jazdy poprze wyrównanie poziomów ulic Krótkiej i Niepodległości
- powstaną nowe bezpieczne przejścia dla pieszych
- usprawnienie ruchu poprzez zjazd prawoskrętny od ulicy Niepodległości w kierunku mini obwodnicy
- budowa parkingów umożliwi parkowanie samochodów poza pasem jezdni.

Kwota Całkowita: 1 377 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 689 000,00 PLN
Czas realizacji: 28.04.2009r. - 30.09.2009r.

52.354100 14.572463