Wystawa „Lernt Polnisch” w Collegium Polonicum w Słubicach

Do 8 lipca w Collegium Polonicum w Słubicach można oglądać wystawę „Lernt Polnisch”. Ukazuje ona oddziaływanie polskich wydarzeń lat 1980-81 na sytuację polityczno-społeczną w ówczesnej NRD, których symbolem stała się chusta batikowa z hasłem „Lernt Polnisch”. Ekspozycja poświęcona jest czterem NRD-owskim opozycjonistom, którzy mieli odwagę, bez względu na konsekwencje, wspierać polską „Solidarność”.

W latach 80-tych we wschodnich Niemczech upowszechnianie apelu „Lernt Polnisch”, czyli „uczcie się polskiego” było wyrazem niezwykłego męstwa a jednocześnie „wołaniem” o wolność i prawo do godności. Dla dysydentów w byłej NRD polski ruch „Solidarności” był niezwykle istotny – przynosił nadzieję na zmiany, dodawał odwagi i stanowił impuls do zaangażowania się w działalność opozycyjną oraz walki o prawo do wolności obywatelskich. Tytuł dwujęzycznej wystawy „Uczcie się polskiego” to jedno z haseł pojawiających się w byłej NRD jako graffiti na budynkach i ścianach. Można je interpretować dwojako: można się uczyć nie tylko języka polskiego, ale i polskiego sposobu myślenia, które od wieku wyrażało się tęsknotą za wolnością i niepodległością. Prezentacja wystawy została przygotowana przy udziale studentów Collegium Polonicum pod opieką mgr Anny Wiącek i dra Artura Kopka w ramach seminarium projektowego "Historische Wege und politische Irrwege zur Freiheit und Demokratie in Deutschland” („Historyczne szlaki oraz ‘polityczne zakręty” na drodze do wolności i demokracji w Niemczech”). Źródło: Collegium Polonicum