Słubice i Frankfurt nad Odrą prezentowało się jako Dwumiasto w Brukseli

Słubice i Frankfurt nad Odrą prezentowały w minioną środę podczas „Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast“ w Brukseli swoją transgraniczną współpracę. Burmistrzowie, Tomasz Ciszewicz oraz dr Martin Wilke dyskutowali wspólnie z przedstawicielami miast przygranicznych z Finlandii, Szwecji, Włoch i Słowenii na temat wykorzystania potencjału miast przygranicznych i sprostania lokalnym wyzwaniom. Podczas rozmowy włodarze podkreślili znaczenie komunikacji transgranicznej i logistyki dla regionu, potencjału świata nauki i badań oraz różnorodności życia kulturalnego w Dwumieście.

Ciekawą informacją uzyskaną podczas dyskusji była kwestia podstaw prawnych transgranicznej współpracy. Podczas gdy skandynawskie miasta Tornio i Haparanda współpracują ze sobą na podstawie ponad 20 umów  o świadczenie usług transgranicznych, miasta Gorizia i Nova Gorica współpracują na bazie utworzonego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Utworzenie EUWT było tematem rozmowy z jednym z ekspertów Komisji Europejskiej, Dirkiem Petersem.   

Ponadto, delegacja ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą, która składała się z radnych Rad Miejskich z przewodniczącym Mariuszem Olejniczakiem i  Wolfgangiem Neumann`em na czele, uczestniczyła w rozmowach z eruroposłami: Helmut`em Scholzem, Susanne Melior oraz Bogusławem Liberadzkim a także brandenburską Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów  Anne Quart i delegacją z Województwa Lubuskiego na czele z Tadeuszem Jędrzejczakiem, członkiem zarządu województwa.

Podczas pobytu w stolicy Europy obie delegacje spotkały się w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym z pracującą tam Słubiczanką Karoliną Smalec-Dreszer, która opowiedziała o swojej pracy i o działaniach jakie podejmuje komitet na forum unijnym jako przedstawiciel szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Dwudniowy wyjazd do Brukseli został zorganizowany przez Słubicko – Frankfurckie Centrum Kooperacji i współfinansowany ze środków UE w ramach realizacji projektu „Europejskie Modelowe Miasto Współpracy Transgranicznej Frankfurt(Oder)& Słubice“.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Brandenburgia Polska2014-2020.

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen.