Trwa nabór do dziennego domu seniora

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje do 21 grudnia zgłoszenia od osób, które chcą korzystać z oferty dziennego domu dla seniorów, który od stycznia będzie działał w wyremontowanych pomieszczeniach przychodni lekarskiej przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach.

- Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety i jak mężczyźni, będący mieszkańcami Powiatu Słubickiego, które ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakłada się objęcie wsparciem 22 osób - informuje PCPR.Będą one uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, a także w spotkaniach o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2019 rok. Placówka funkcjonować będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Korzystanie z usług Dziennego Domu będzie częściowo odpłatne. Opłata ta będzie zależna od wysokości dochodu uczestnika, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. O wyborze uczestników decydować będzie sytuacja mieszkaniowa (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby zamieszkujące samotnie), dochodowa (pierwszeństwo dla osób o najniższym dochodzie). W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę osób oczekujących.

Druk wniosku oraz kwestionariusza dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach (ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice). Jest też do pobrania na stronie www.centrumslubice.pl.

Zgłoszenia wypełniony wniosek oraz kwestionariusz) będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, 69 – 100 Słubice.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w PCPR w Słubicach lub telefonicznie pod numerami: 95 758 21 40 wew. 23 lub 505 251 043