Korzystajmy z fajerwerków bezpiecznie!

Straż Miejska w Słubicach prowadzi kontrole sprzedaży fajerwerków. Wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej opracowała też biuletyn, w którym zwraca uwagę jak bezpiecznie korzystać z petard, świec dymnych i sztucznych ogni. - Są one efektowne, kolorowe i głośne, ale część zabaw środkami pirotechnicznymi kończy się niestety wypadkami - ostrzegają autorzy broszury.

Wypadki z fajerwerkami najczęściej zdarzają się z powodu błędów ludzkich. Jest to związane z niewłaściwym obchodzeniem się z gotowymi fajerwerkami , a także używaniem przedmiotów niewiadomego pochodzenia. Dlatego strażnicy i strażacy przypominają, że petardy i sztuczne ognie dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać: m.in. instrukcję w języku polskim, nazwę producenta, numer katalogowy produktu. Przed ich użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję. - Nie odpalajmy petard będąc pod wpływem alkoholu, bo poważnie zaburza on naszą ocenę sytuacji - ostrzegają strażnicy. Zwracają też uwagę, że fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy  z dachu pokrytego papą. 

Nie wolno też rozbierać fajerwerków, podchodzić do tych, które nie wystrzeliły i ponownie próbować je odpalać.

Pamiętajmy też, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Dlatego postarajmy się, żeby nie były one narażone na odgłosy wybuchów.

Przypominamy też, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tego przepisu jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto stoisko, na którym sprzedawane są fajerwerki powinno być wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe oraz koc gaśniczy.

Więcej informacji w załączonym biuletynie.